Мітки: вина

Завчасно обміркований умисел

Завчасно обміркований умисел - це один з видів умислу, який характеризується тим, що виникає за деякий час до вчинення злочину. ...

Непрямий умисел

це один з видів умисної форми вини, при якому, особа усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачає ...

Ексцес співучасника

це термін, який зустрічається у кримінально правовій літературі, для позначення виходу за межі домовленості (змови на вчинення злочину – див. ...

Евентуальний умисел

від лат. eventus – випадок; тобто такий умисел, при якому особа, вчиняючи діяння хоча прямо і не бажає настання його ...

Випадок (казус)

Випадок (казус) - це заподіяння шкоди без вини. Особливе психічне ставлення особи до власних дій та їх наслідків, яке характеризується ...

Вольовий момент вини

це (або інакше кажучи «включає в себе») бажання винним настання суспільно небезпечних наслідків або байдуже відношення до їх настання, або ...

Визначений умисел

це один з видів умислу, який зазвичай не визначається (закріплюється) законодавцем і характеризується тим, що особа передбачає настання та бажає ...

Вина у кримінальному праві

це психічне ставлення особи до вчинюваної суспільно небезпечної дії або бездіяльності та її наслідків, що виражається у формі умислу або ...

Вина з двома формами

вживається у кримінально-правовій літературі в декількох значеннях: 1) як синонімічний термін до таких термінів як «Складна форма вини», «Подвійна форма ...

Винність у кримінальному праві

це соціально-політична характеристика ставлення особи, яка вчинила злочин, до вчиненого діяння та його наслідків. Історично склались три основні точки зору ...

Виявлення наміру

це зовнішній прояв тим чи іншим способом (усно, письмово, за допомогою конклюдентних дій та ін.) наміру особи вчинити злочин, який ...

Виявлення умислу

це термін, який використовується у якості синонімічного до терміну «Виявлення наміру» (див. Виявлення наміру).

Афект (у кримінальному праві)

від лат. affectus – пристрасть, або душевне хвилювання; це внутрішнє сильне хвилювання людини, яке спонтанно виникає внаслідок суттєвого для неї ...

Афектований умисел

це різновид раптового умислу (див. Раптовий умисел), який виникає у особи під час сильного душевного хвилювання (у вітчизняному кримінальному праві ...

Альтернативний умисел

це різновид визначеного умислу (див. Визначений умисел), який характеризується тим, що винний передбачає і однаково бажає чи свідомо припускає настання ...

Page 1 of 2 1 2

Увійдіть до вашого акаунту

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.