Мітки: об’єкт злочину

Загальний об`єкт злочину

Загальний об`єкт злочину - це сукупність всіх суспільних відносин, інтересів та благ, що охороняються кримінальним законом. Загальний об`єкт являє собою ...

Багатообєктний злочин

це термін, який використовується у якості синонімічного до більш поширеного у використанні терміну «Складений злочин» (див. Складений злочин).

Безпосередній додатковий об`єкт

це суспільні відносини, інтереси, блага, на які безпосередньо не здійснюється суспільно небезпечне посягання або які безпосередньо не ставляться під загрозу ...

Безпосередній основний об`єкт

це суспільні відносини, інтереси, блага, на які безпосередньо здійснюється суспільно небезпечне посягання або які безпосередньо ставляться під загрозу суспільно небезпечного ...

Видовий об’єкт

це суспільні відносини, інтереси, блага, на які посягає певна група злочинів в межах одного розділу (глави) Особливої частини кримінального закону. ...

Концепція суспільних відносин

це одна з кримінально-правових концепцій, що пояснює природу об’єкта злочину, прихильники якої вважали об’єктом злочину суспільні відносини. У вітчизняній кримінально-правовій ...

Концепція суб’єктивних прав

це одна з кримінально-правових концепцій, що пояснює природу об’єкта злочину, прихильники якої відстоювали точку зору, що об’єктом злочину є «суб’єктивні ...

Безпосередній основний об`єкт

Безпосередній основний об`єкт - це суспільні відносини, інтереси, блага, на які безпосередньо здійснюється суспільно небезпечне посягання або які безпосередньо ставляться ...

Безпосередній додатковий об`єкт

Безпосередній додатковий об`єкт - це суспільні відносини, інтереси, блага, на які безпосередньо не здійснюється суспільно небезпечне посягання або які безпосередньо ...

Безпосередній об`єкт злочину

Безпосередній об`єкт злочину - це частина родового об’єкту, конкретні суспільні відносини, інтереси, блага, цінності на які здійснюється посягання в межах ...

Об’єкт злочину

Об'єкт злочину - це кримінально-правова категорія, що використовується для позначення суспільних інститутів, яким заподіюється шкода внаслідок вчинення злочину. У значній ...

Концепції об’єкта злочину

це окремі системи поглядів на об’єкт злочину, які історично розвивались у кримінально-правовій науці з метою пояснення даного феномену. Перші концепції ...

Page 1 of 2 1 2

Увійдіть до вашого акаунту

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.